پلن درآمد و هزینه‌ها

آمار کلی

آمارمقدار
نرخ یورو8.5000
کارکرد هتل (روز)214
تعداد اتاق های هتل400
اتاق های آماده برای فروش85,600
اتاق های قابل  فروش75,800
درصد پر بودن اتاق ها88.55
میانگین ضریب اتاق ها2.31
تعداد تختخواب های موجود1,268
تخت های قابل فروش240,286
مجموع تخت های فروخته شده175,100
تخت های فروخته شده (Mgmnt)0
تخت های فروخته شده175,100
درصد تخت های پر شده72.87
شب هایی که باید برای کودکان پول پرداخت شود0
شب های رایگان برای کودکان0
تعداد شب های افراد انتقال داده شده (از هتلی به هتل دیگر)0
اتاق هایی که به صورت رایگان در اختیار شرکت ها گذاشته می شود0
تعداد کل کارمندان235.00
کادر پرسنل210.00
پرسنل کارآموز25.00
پرسنل سرگرمی (Animation)0.00
میانگین مالیات پرسنل4,816.28

درآمدها

* پس از کسر KDV (مالیات بر ارزش افزوده)

* در این برآورد، برای به حداقل رساندن خطا در محاسبات هیچ درآمد جانبی و اضافی محاسبه نشده است.

درآمدمجموع
یوروهر نفر%
مجموع درآمدهای عملیاتی12,792,148.0078.901.00
درآمد از ورود مسافران12,792,148.0078.901.00
درآمد های تضمین شده0.000.000.00
00.000.000.00
درآمد اتاق ها12,792,14878.901.00
درآمد اجاره اتاق0.000.000.00
درآمد پیشبینی نشده0.000.000.00
درآمد دیرکرد تحویل اتاق از مسافر0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال درون گروهی اتاق ها0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال برون گروهی اتاق ها0.000.000.00
هزینه حاصل از انتقال درون گروهی اتاق ها0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال برون گروهی اتاق ها0.000.000.00
هزینه حاصل از شکایات0.000.000.00
تخفیف ها، بازپرداخت ها، درصد پرداختی0.000.000.00
درآمد های جانبی0.000.000.00
درآمد های جانبی رستوران0.000.000.00
درآمد های جانبی بار0.000.000.00
درآمد های تلفن و اینترنت0.000.000.00
درآمد های خشکشویی0.000.000.00
درآمد های حاصل از مسافرهای یک شبه0.000.000.00
درآمدهای حاصل از گاوصندوق0.000.000.00
درآمد های حاصل از صرافی0.000.000.00
مابقی درآمدها0.000.000.00
درآمد های حاصل از تعطیلی هتل0.000.000.00

هزینه‌ها

هزینه هامجموع
یوروهر نفر%
مجموع هزینه های عملیاتی3,971,414.8722.681.00
مالیات کل0.000.000.00
تهیه خدمات2,001,976.6711.430.50
هزینه خوراکی ها ( تمام خدمات )1,138,150.006.500.29
هزینه نوشیدنی ها ( تمام خدمات )700,400.004.000.18
هزینه خدمات بهداشتی35,020.000.200.01
هزینه های خشکشویی ( داخل و خارج از هتل )0.000.00
هزینه مواد شیمیایی برای استخر35,020.000.200.01
هزینه مربوط به لوازم مشتریان46,693.330.270.01
دیگر هزینه های جانبی46,693.330.270.01
مالیات حاصل از فروش جانبی0.000.000.00
مالیات جانبی خوراکی ها0.000.00
مالیات جانبی نوشیدنی ها0.000.00
مالیات تلفن و اینترنت مسافران0.000.00
مالیات خشکشویی مسافران0.000.00
دیکر مالیات های جانبی0.000.00
هزینه کارمندان1,131,826.426.460.28
هزینه خالص966,493.005.520.24
حق و حقوق های قانونی0.000.000.00
هزینه یونیفرم7,987.120.050.00
هزینه خوراکی ها31,948.470.180.01
هزینه سرویس و ایاب و ذهاب85,462.160.490.02
هزینه خوابگاه39,935.670.230.01
هزینه بهداشت و سلامتی0.000.000.00
هزینه سنوات0.000.000.00
هزینه سرگرمی0.000.000.00
هزینه های انرژی339,453.131.940.09
هزینه های برق239,614.001.370.06
هزینه سوخت LPG0.000.000.00
هزینه سوخت LNG79,871.330.460.02
هزینه سوخت ژنراتور0.000.000.00
هزینه آب و آب مصرفی19,967.790.110.01
هزینه سوخت های دیگر0.000.00
هزینه تعمیر و نگهداری16,958.690.100.00
هزینه قراردادهای مربوطه1,474.540.010.00
هزینه نگهداری فضای سبز737.770.000.00
هزینه تاسیسات فنی14,746.380.080.00
هزینه تعمیر و نگهداری0.000.000.00
هزینه های دیگر481,199.962.750.12
هزینه های تبلیغاتی150,000.000.860.04
هزینه های لوازم التحریر1,477.890.010.00
هزینه های ارتباطی4,424.620.030.00
هزینه خوش آمد گویی مسافران9,585.000.050.00
هزینه های بیمه هتل184,318.311.050.05
هزینه های گروه سرگرمی96,000.000.550.02
هزینه های بانکی و مالی1,474.770.010.00
هزینه های مختلف دیگر14,746.380.080.00
مالیات و مخارج1,475.540.010.00
هزینه نگهداری خودرو1,475.540.010.00
هزینه سوخت خودرو14,746.380.080.00
هزینه بیمه خودرو1,475.540.010.00
هزینه اجاره خودرو0.000.00

آمار کلی هزینه و سود

* در این برآورد، برای به حداقل رساندن خطا در محاسبات اجاره هتل به عنوان هزینه در نظر گرفته شده است. در حالی که املاک و زمین هتل متعلق به سهامداران است.

سود و زیان هتل (GOP)8,820,733.1356.222.48
کرایه هتل583,333.333.330.15
هزینه اجاره مغازه0.000.00
هزینه بسته بودن هتل0.000.00
هزینه بازسازی0.000.00
هزینه استهلاک (دفتر)0.000.00
هزینه استهلاک (هتل)0.000.00
سود و زیان خالص (NOP)8,237,399.8052.892.33
هزینه های بدهی و مالی0.000.00
هزینه اداره گردشگری89,545.040.550.02
پروانه کسب255,842.961.580.07
مالیات شرکت1,647,479.9610.580.47
هزینه املاک کرایه شده از دولت0.000.00
نوسان نرخ ارزی0.000.00
مجموع سود و زیان6,244,531.8540.181.77

آمار کلی

آمارمقدار
نرخ یورو8.7550
کارکرد هتل (روز)365
تعداد اتاق های هتل400
اتاق های آماده برای فروش146,000
اتاق های قابل  فروش126,080
درصد پر بودن اتاق ها86.36
میانگین ضریب اتاق ها2.24
تعداد تختخواب های موجود1,268
تخت های قابل فروش399,674
مجموع تخت های فروخته شده281,928
تخت های فروخته شده (Mgmnt)0
تخت های فروخته شده281,928
درصد تخت های پر شده70.54
شب هایی که باید برای کودکان پول پرداخت شود0
شب های رایگان برای کودکان0
تعداد شب های افراد انتقال داده شده (از هتلی به هتل دیگر)0
اتاق هایی که به صورت رایگان در اختیار شرکت ها گذاشته می شود0
تعداد کل کارمندان235.00
کادر پرسنل210.00
پرسنل کارآموز25.00
پرسنل سرگرمی (Animation)0.00
میانگین مالیات پرسنل5,538.73

درآمدها

* پس از کسر KDV (مالیات بر ارزش افزوده)

* در این برآورد، برای به حداقل رساندن خطا در محاسبات هیچ درآمد جانبی و اضافی محاسبه نشده است.

درآمدمجموع
یوروهر نفر%
مجموع درآمدهای عملیاتی18,599,188.8965.971.00
درآمد از ورود مسافران18,599,188.8965.971.00
درآمد های تضمین شده0.000.000.00
00.000.000.00
درآمد اتاق ها18,599,188.8965.971.00
درآمد اجاره اتاق0.000.000.00
درآمد پیشبینی نشده0.000.000.00
درآمد دیرکرد تحویل اتاق از مسافر0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال درون گروهی اتاق ها0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال برون گروهی اتاق ها0.000.000.00
هزینه حاصل از انتقال درون گروهی اتاق ها0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال برون گروهی اتاق ها0.000.000.00
هزینه حاصل از شکایات0.000.000.00
تخفیف ها، بازپرداخت ها، درصد پرداختی0.000.000.00
درآمد های جانبی0.000.000.00
درآمد های جانبی رستوران0.000.000.00
درآمد های جانبی بار0.000.000.00
درآمد های تلفن و اینترنت0.000.000.00
درآمد های خشکشویی0.000.000.00
درآمد های حاصل از مسافرهای یک شبه0.000.000.00
درآمدهای حاصل از گاوصندوق0.000.000.00
درآمد های حاصل از صرافی0.000.000.00
مابقی درآمدها0.000.000.00
درآمد های حاصل از تعطیلی هتل0.000.000.00

هزینه‌ها

هزینه هامجموع
یوروهر نفر%
مجموع هزینه های عملیاتی5,422,447.5319.231.00
مالیات کل0.000.000.00
تهیه خدمات3,157,593.6011.200.58
هزینه خوراکی ها ( تمام خدمات )1,832,532.006.500.34
هزینه نوشیدنی ها ( تمام خدمات )1,127,712.004.000.21
هزینه خدمات بهداشتی42,289.200.150.01
هزینه های خشکشویی ( داخل و خارج از هتل )0.000.000.00
هزینه مواد شیمیایی برای استخر42,289.200.150.01
هزینه مربوط به لوازم مشتریان56,385.600.200.01
دیگر هزینه های جانبی56,385.600.200.01
مالیات حاصل از فروش جانبی0.000.000.00
مالیات جانبی خوراکی ها0.000.00
مالیات جانبی نوشیدنی ها0.000.00
مالیات تلفن و اینترنت مسافران0.000.00
مالیات خشکشویی مسافران0.000.00
دیکر مالیات های جانبی0.000.00
هزینه کارمندان1,301,600.384.620.24
هزینه خالص1,111,466.953.940.20
حق و حقوق های قانونی0.000.000.00
هزینه یونیفرم9,185.190.030.00
هزینه خوراکی ها36,740.740.130.01
هزینه سرویس و ایاب و ذهاب98,281.480.350.02
هزینه خوابگاه45,926.020.160.01
هزینه بهداشت و سلامتی0.000.000.00
هزینه سنوات0.000.000.00
هزینه سرگرمی0.000.000.00
هزینه های انرژی390,371.101.380.07
هزینه های برق275,556.100.980.05
هزینه سوخت LPG0.000.000.00
هزینه سوخت LNG91,852.030.330.02
هزینه سوخت ژنراتور0.000.000.00
هزینه آب و آب مصرفی22,962.960.080.00
هزینه سوخت های دیگر0.000.000.00
هزینه تعمیر و نگهداری19,502.500.070.00
هزینه قراردادهای مربوطه1,695.720.010.00
هزینه نگهداری فضای سبز848.430.000.00
هزینه تاسیسات فنی16,958.340.060.00
هزینه تعمیر و نگهداری0.000.000.00
هزینه های دیگر553,379.961.960.10
هزینه های تبلیغاتی172,500.000.610.03
هزینه های لوازم التحریر1,699.570.010.00
هزینه های ارتباطی5,088.310.020.00
هزینه خوش آمد گویی مسافران11,022.750.040.00
هزینه های بیمه هتل211,966.050.750.04
هزینه های گروه سرگرمی110,400.000.390.02
هزینه های بانکی و مالی1,695.980.010.00
هزینه های مختلف دیگر16,958.340.060.00
مالیات و مخارج1,696.870.010.00
هزینه نگهداری خودرو1,696.870.010.00
هزینه سوخت خودرو16,958.340.060.00
هزینه بیمه خودرو1,696.870.010.00
هزینه اجاره خودرو0.000.000.00

آمار کلی هزینه و سود

* در این برآورد، برای به حداقل رساندن خطا در محاسبات اجاره هتل به عنوان هزینه در نظر گرفته شده است. در حالی که املاک و زمین هتل متعلق به سهامداران است.

سود و زیان هتل (GOP)13,176,741.3646.742.43
کرایه هتل1,000,000.003.550.18
هزینه اجاره مغازه0.000.00
هزینه بسته بودن هتل0.000.00
هزینه بازسازی0.000.00
هزینه استهلاک (دفتر)
هزینه استهلاک (هتل)0.000.00
سود و زیان خالص (NOP)12,176,741.3643.192.25
هزینه های بدهی و مالی0.000.00
هزینه اداره گردشگری130,194.320.460.02
پروانه کسب371,983.781.320.07
مالیات شرکت2,435,348.278.640.45
هزینه املاک کرایه شده از دولت
نوسان نرخ ارزی0.000.00
مجموع سود و زیان9,239,214.9932.771.70

آمار کلی

آمارمقدار
نرخ یورو9.0177
کارکرد هتل (روز)365
تعداد اتاق های هتل400
اتاق های آماده برای فروش146,000
اتاق های قابل  فروش126,360
درصد پر بودن اتاق ها86.55
میانگین ضریب اتاق ها2.24
تعداد تختخواب های موجود1,268
تخت های قابل فروش400,561
مجموع تخت های فروخته شده282,516
تخت های فروخته شده (Mgmnt)0
تخت های فروخته شده282,516
درصد تخت های پر شده70.53
شب هایی که باید برای کودکان پول پرداخت شود0
شب های رایگان برای کودکان0
تعداد شب های افراد انتقال داده شده (از هتلی به هتل دیگر)0
اتاق هایی که به صورت رایگان در اختیار شرکت ها گذاشته می شود0
تعداد کل کارمندان235.00
کادر پرسنل210.00
پرسنل کارآموز25.00
پرسنل سرگرمی (Animation)0.00
میانگین مالیات پرسنل6,369.53

درآمدها

* پس از کسر KDV (مالیات بر ارزش افزوده)

* در این برآورد، برای به حداقل رساندن خطا در محاسبات هیچ درآمد جانبی و اضافی محاسبه نشده است.

درآمدمجموع
یوروهر نفر%
مجموع درآمدهای عملیاتی20,279,748.1571.781.00
درآمد از ورود مسافران20,279,748.1571.781.00
درآمد های تضمین شده0.000.000.00
00.000.000.00
درآمد اتاق ها20,279,748.1571.781.00
درآمد اجاره اتاق0.000.000.00
درآمد پیشبینی نشده0.000.000.00
درآمد دیرکرد تحویل اتاق از مسافر0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال درون گروهی اتاق ها0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال برون گروهی اتاق ها0.000.000.00
هزینه حاصل از انتقال درون گروهی اتاق ها0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال برون گروهی اتاق ها0.000.000.00
هزینه حاصل از شکایات0.000.000.00
تخفیف ها، بازپرداخت ها، درصد پرداختی0.000.000.00
درآمد های جانبی0.000.000.00
درآمد های جانبی رستوران0.000.000.00
درآمد های جانبی بار0.000.000.00
درآمد های تلفن و اینترنت0.000.000.00
درآمد های خشکشویی0.000.000.00
درآمد های حاصل از مسافرهای یک شبه0.000.000.00
درآمدهای حاصل از گاوصندوق0.000.000.00
درآمد های حاصل از صرافی0.000.000.00
مابقی درآمدها0.000.000.00
درآمد های حاصل از تعطیلی هتل0.000.000.00

هزینه‌ها

هزینه هامجموع
یوروهر نفر%
مجموع هزینه های عملیاتی5,768,761.2220.421.00
مالیات کل0.000.000.00
تهیه خدمات3,164,179.2011.200.55
هزینه خوراکی ها ( تمام خدمات )1,836,354.006.500.32
هزینه نوشیدنی ها ( تمام خدمات )1,130,064.004.000.20
هزینه خدمات بهداشتی42,377.400.150.01
هزینه های خشکشویی ( داخل و خارج از هتل )0.000.000.00
هزینه مواد شیمیایی برای استخر42,377.400.150.01
هزینه مربوط به لوازم مشتریان56,503.200.200.01
دیگر هزینه های جانبی56,503.200.200.01
مالیات حاصل از فروش جانبی0.000.000.00
مالیات جانبی خوراکی ها0.000.00
مالیات جانبی نوشیدنی ها0.000.00
مالیات تلفن و اینترنت مسافران0.000.00
مالیات خشکشویی مسافران0.000.00
دیکر مالیات های جانبی0.000.00
هزینه کارمندان1,496,840.445.300.26
هزینه خالص1,278,186.994.520.22
حق و حقوق های قانونی0.000.000.00
هزینه یونیفرم10,562.970.040.00
هزینه خوراکی ها42,251.860.150.01
هزینه سرویس و ایاب و ذهاب113,023.700.400.02
هزینه خوابگاه52,814.920.190.01
هزینه بهداشت و سلامتی0.000.000.00
هزینه سنوات0.000.000.00
هزینه سرگرمی0.000.000.00
هزینه های انرژی448,926.761.590.08
هزینه های برق316,889.521.120.05
هزینه سوخت LPG0.000.000.00
هزینه سوخت LNG105,629.840.370.02
هزینه سوخت ژنراتور0.000.000.00
هزینه آب و آب مصرفی26,407.410.090.00
هزینه سوخت های دیگر0.000.000.00
هزینه تعمیر و نگهداری22,427.870.080.00
هزینه قراردادهای مربوطه1,950.080.010.00
هزینه نگهداری فضای سبز975.700.000.00
هزینه تاسیسات فنی19,502.090.070.00
هزینه تعمیر و نگهداری0.000.000.00
هزینه های دیگر636,386.952.250.11
هزینه های تبلیغاتی198,375.000.700.03
هزینه های لوازم التحریر1,954.510.010.00
هزینه های ارتباطی5,851.550.020.00
هزینه خوش آمد گویی مسافران12,676.160.040.00
هزینه های بیمه هتل243,760.960.860.04
هزینه های گروه سرگرمی126,960.000.450.02
هزینه های بانکی و مالی1,950.380.010.00
هزینه های مختلف دیگر19,502.090.070.00
مالیات و مخارج1,951.400.010.00
هزینه نگهداری خودرو1,951.400.010.00
هزینه سوخت خودرو19,502.090.070.00
هزینه بیمه خودرو1,951.400.010.00
هزینه اجاره خودرو0.000.000.00

آمار کلی هزینه و سود

* در این برآورد، برای به حداقل رساندن خطا در محاسبات اجاره هتل به عنوان هزینه در نظر گرفته شده است. در حالی که املاک و زمین هتل متعلق به سهامداران است.

سود و زیان هتل (GOP)14,510,986.9351.362.52
کرایه هتل1,000,000.003.540.17
هزینه اجاره مغازه0.000.00
هزینه بسته بودن هتل0.000.00
هزینه بازسازی0.000.00
هزینه استهلاک (دفتر)
هزینه استهلاک (هتل)0.000.00
سود و زیان خالص (NOP)13,510,986.9347.822.34
هزینه های بدهی و مالی0.000.00
هزینه اداره گردشگری141,958.240.500.02
پروانه کسب405,594.961.440.07
مالیات شرکت2,702,197.399.560.47
هزینه املاک کرایه شده از دولت0.000.00
نوسان نرخ ارزی0.000.00
مجموع سود و زیان10,261,236.3436.321.78

آمار کلی

آمارمقدار
نرخ یورو9.2882
کارکرد هتل (روز)365
تعداد اتاق های هتل400
اتاق های آماده برای فروش146,000
اتاق های قابل  فروش126,080
درصد پر بودن اتاق ها86.36
میانگین ضریب اتاق ها2.24
تعداد تختخواب های موجود1,268
تخت های قابل فروش399,674
مجموع تخت های فروخته شده281,928
تخت های فروخته شده (Mgmnt)0
تخت های فروخته شده281,928
درصد تخت های پر شده70.54
شب هایی که باید برای کودکان پول پرداخت شود0
شب های رایگان برای کودکان0
تعداد شب های افراد انتقال داده شده (از هتلی به هتل دیگر)0
اتاق هایی که به صورت رایگان در اختیار شرکت ها گذاشته می شود0
تعداد کل کارمندان235.00
کادر پرسنل210.00
پرسنل کارآموز25.00
پرسنل سرگرمی (Animation)0.00
میانگین مالیات پرسنل7,324.96

درآمدها

* پس از کسر KDV (مالیات بر ارزش افزوده)

* در این برآورد، برای به حداقل رساندن خطا در محاسبات هیچ درآمد جانبی و اضافی محاسبه نشده است.

درآمدمجموع
یوروهر نفر%
مجموع درآمدهای عملیاتی21,971,866.6777.931.00
درآمد از ورود مسافران21,971,866.6777.931.00
درآمد های تضمین شده0.000.000.00
00.000.000.00
درآمد اتاق ها21,971,866.6777.931.00
درآمد اجاره اتاق0.000.000.00
درآمد پیشبینی نشده0.000.000.00
درآمد دیرکرد تحویل اتاق از مسافر0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال درون گروهی اتاق ها0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال برون گروهی اتاق ها0.000.000.00
هزینه حاصل از انتقال درون گروهی اتاق ها0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال برون گروهی اتاق ها0.000.000.00
هزینه حاصل از شکایات0.000.000.00
تخفیف ها، بازپرداخت ها، درصد پرداختی0.000.000.00
درآمد های جانبی0.000.000.00
درآمد های جانبی رستوران0.000.000.00
درآمد های جانبی بار0.000.000.00
درآمد های تلفن و اینترنت0.000.000.00
درآمد های خشکشویی0.000.000.00
درآمد های حاصل از مسافرهای یک شبه0.000.000.00
درآمدهای حاصل از گاوصندوق0.000.000.00
درآمد های حاصل از صرافی0.000.000.00
مابقی درآمدها0.000.000.00
درآمد های حاصل از تعطیلی هتل0.000.000.00

هزینه‌ها

هزینه هامجموع
یوروهر نفر%
مجموع هزینه های عملیاتی6,152,862.9321.821.00
مالیات کل0.000.000.00
تهیه خدمات3,157,593.6011.200.51
هزینه خوراکی ها ( تمام خدمات )1,832,532.006.500.30
هزینه نوشیدنی ها ( تمام خدمات )1,127,712.004.000.18
هزینه خدمات بهداشتی42,289.200.150.01
هزینه های خشکشویی ( داخل و خارج از هتل )0.000.000.00
هزینه مواد شیمیایی برای استخر42,289.200.150.01
هزینه مربوط به لوازم مشتریان56,385.600.200.01
دیگر هزینه های جانبی56,385.600.200.01
مالیات حاصل از فروش جانبی0.000.000.00
مالیات جانبی خوراکی ها0.000.00
مالیات جانبی نوشیدنی ها0.000.00
مالیات تلفن و اینترنت مسافران0.000.00
مالیات خشکشویی مسافران0.000.00
دیکر مالیات های جانبی0.000.00
هزینه کارمندان1,721,366.516.110.28
هزینه خالص1,469,915.045.210.24
حق و حقوق های قانونی0.000.000.00
هزینه یونیفرم12,147.420.040.00
هزینه خوراکی ها48,589.630.170.01
هزینه سرویس و ایاب و ذهاب129,977.260.460.02
هزینه خوابگاه60,737.160.220.01
هزینه بهداشت و سلامتی0.000.000.00
هزینه سنوات0.000.000.00
هزینه سرگرمی0.000.000.00
هزینه های انرژی516,265.771.830.08
هزینه های برق364,422.941.290.06
هزینه سوخت LPG0.000.000.00
هزینه سوخت LNG121,474.310.430.02
هزینه سوخت ژنراتور0.000.000.00
هزینه آب و آب مصرفی30,368.520.110.00
هزینه سوخت های دیگر0.000.000.00
هزینه تعمیر و نگهداری25,792.050.090.00
هزینه قراردادهای مربوطه2,242.590.010.00
هزینه نگهداری فضای سبز1,122.050.000.00
هزینه تاسیسات فنی22,427.410.080.00
هزینه تعمیر و نگهداری0.000.000.00
هزینه های دیگر731,844.992.600.12
هزینه های تبلیغاتی228,131.250.810.04
هزینه های لوازم التحریر2,247.680.010.00
هزینه های ارتباطی6,729.290.020.00
هزینه خوش آمد گویی مسافران14,577.590.050.00
هزینه های بیمه هتل280,325.110.990.05
هزینه های گروه سرگرمی146,004.000.520.02
هزینه های بانکی و مالی2,242.940.010.00
هزینه های مختلف دیگر22,427.410.080.00
مالیات و مخارج2,244.110.010.00
هزینه نگهداری خودرو2,244.110.010.00
هزینه سوخت خودرو22,427.410.080.00
هزینه بیمه خودرو2,244.110.010.00
هزینه اجاره خودرو0.000.000.00

آمار کلی هزینه و سود

* در این برآورد، برای به حداقل رساندن خطا در محاسبات اجاره هتل به عنوان هزینه در نظر گرفته شده است. در حالی که املاک و زمین هتل متعلق به سهامداران است.

سود و زیان هتل (GOP)15,819,003.7456.112.57
کرایه هتل1,000,000.003.550.16
هزینه اجاره مغازه0.000.00
هزینه بسته بودن هتل0.000.00
هزینه بازسازی0.000.00
هزینه استهلاک (دفتر)
هزینه استهلاک (هتل)0.000.00
سود و زیان خالص (NOP)14,819,003.7452.562.41
هزینه های بدهی و مالی0.000.00
هزینه اداره گردشگری153,803.070.550.02
پروانه کسب439,437.331.560.07
مالیات شرکت2,963,800.7510.510.48
هزینه املاک کرایه شده از دولت0.000.00
نوسان نرخ ارزی0.000.00
مجموع سود و زیان11,261,962.6039.951.83

آمار کلی

آمارمقدار
نرخ یورو9.5668
کارکرد هتل (روز)365
تعداد اتاق های هتل400
اتاق های آماده برای فروش146,000
اتاق های قابل  فروش126,080
درصد پر بودن اتاق ها86.36
میانگین ضریب اتاق ها2.24
تعداد تختخواب های موجود1,268
تخت های قابل فروش399,674
مجموع تخت های فروخته شده281,928
تخت های فروخته شده (Mgmnt)0
تخت های فروخته شده281,928
درصد تخت های پر شده70.54
شب هایی که باید برای کودکان پول پرداخت شود0
شب های رایگان برای کودکان0
تعداد شب های افراد انتقال داده شده (از هتلی به هتل دیگر)0
اتاق هایی که به صورت رایگان در اختیار شرکت ها گذاشته می شود0
تعداد کل کارمندان235.00
کادر پرسنل210.00
پرسنل کارآموز25.00
پرسنل سرگرمی (Animation)0.00
میانگین مالیات پرسنل8,423.71

درآمدها

* پس از کسر KDV (مالیات بر ارزش افزوده)

* در این برآورد، برای به حداقل رساندن خطا در محاسبات هیچ درآمد جانبی و اضافی محاسبه نشده است.

درآمدمجموع
یوروهر نفر%
مجموع درآمدهای عملیاتی23,893,229.6384.751.00
درآمد از ورود مسافران23,893,229.6384.751.00
درآمد های تضمین شده0.000.000.00
00.000.000.00
درآمد اتاق ها23,893,229.6384.751.00
درآمد اجاره اتاق0.000.000.00
درآمد پیشبینی نشده0.000.000.00
درآمد دیرکرد تحویل اتاق از مسافر0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال درون گروهی اتاق ها0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال برون گروهی اتاق ها0.000.000.00
هزینه حاصل از انتقال درون گروهی اتاق ها0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال برون گروهی اتاق ها0.000.000.00
هزینه حاصل از شکایات0.000.000.00
تخفیف ها، بازپرداخت ها، درصد پرداختی0.000.000.00
درآمد های جانبی0.000.000.00
درآمد های جانبی رستوران0.000.000.00
درآمد های جانبی بار0.000.000.00
درآمد های تلفن و اینترنت0.000.000.00
درآمد های خشکشویی0.000.000.00
درآمد های حاصل از مسافرهای یک شبه0.000.000.00
درآمدهای حاصل از گاوصندوق0.000.000.00
درآمد های حاصل از صرافی0.000.000.00
مابقی درآمدها0.000.000.00
درآمد های حاصل از تعطیلی هتل0.000.000.00

هزینه‌ها

هزینه هامجموع
یوروهر نفر%
مجموع هزینه های عملیاتی6,602,153.3223.421.00
مالیات کل0.000.000.00
تهیه خدمات3,157,593.6011.200.48
هزینه خوراکی ها ( تمام خدمات )1,832,532.006.500.28
هزینه نوشیدنی ها ( تمام خدمات )1,127,712.004.000.17
هزینه خدمات بهداشتی42,289.200.150.01
هزینه های خشکشویی ( داخل و خارج از هتل )0.000.00
هزینه مواد شیمیایی برای استخر42,289.200.150.01
هزینه مربوط به لوازم مشتریان56,385.600.200.01
دیگر هزینه های جانبی56,385.600.200.01
مالیات حاصل از فروش جانبی0.000.000.00
مالیات جانبی خوراکی ها0.000.00
مالیات جانبی نوشیدنی ها0.000.00
مالیات تلفن و اینترنت مسافران0.000.00
مالیات خشکشویی مسافران0.000.00
دیکر مالیات های جانبی0.000.00
هزینه کارمندان1,979,571.487.020.30
هزینه خالص1,690,402.306.000.26
حق و حقوق های قانونی0.000.000.00
هزینه یونیفرم13,969.530.050.00
هزینه خوراکی ها55,878.080.200.01
هزینه سرویس و ایاب و ذهاب149,473.850.530.02
هزینه خوابگاه69,847.730.250.01
هزینه بهداشت و سلامتی0.000.000.00
هزینه سنوات0.000.000.00
هزینه سرگرمی0.000.000.00
هزینه های انرژی593,705.642.110.09
هزینه های برق419,086.381.490.06
هزینه سوخت LPG0.000.000.00
هزینه سوخت LNG139,695.460.500.02
هزینه سوخت ژنراتور0.000.000.00
هزینه آب و آب مصرفی34,923.800.120.01
هزینه سوخت های دیگر0.000.000.00
هزینه تعمیر و نگهداری29,660.860.110.00
هزینه قراردادهای مربوطه2,578.980.010.00
هزینه نگهداری فضای سبز1,290.360.000.00
هزینه تاسیسات فنی25,791.520.090.00
هزینه تعمیر و نگهداری0.000.000.00
هزینه های دیگر841,621.742.990.13
هزینه های تبلیغاتی262,350.940.930.04
هزینه های لوازم التحریر2,584.830.010.00
هزینه های ارتباطی7,738.680.030.00
هزینه خوش آمد گویی مسافران16,764.220.060.00
هزینه های بیمه هتل322,373.871.140.05
هزینه های گروه سرگرمی167,904.600.600.03
هزینه های بانکی و مالی2,579.380.010.00
هزینه های مختلف دیگر25,791.520.090.00
مالیات و مخارج2,580.730.010.00
هزینه نگهداری خودرو2,580.730.010.00
هزینه سوخت خودرو25,791.520.090.00
هزینه بیمه خودرو2,580.730.010.00
هزینه اجاره خودرو0.000.000.00

آمار کلی هزینه و سود

* در این برآورد، برای به حداقل رساندن خطا در محاسبات اجاره هتل به عنوان هزینه در نظر گرفته شده است. در حالی که املاک و زمین هتل متعلق به سهامداران است.

سود و زیان هتل (GOP)17,291,076.3161.332.62
کرایه هتل1,000,000.003.550.15
هزینه اجاره مغازه0.000.00
هزینه بسته بودن هتل0.000.00
هزینه بازسازی1,000,000.003.550.15
هزینه استهلاک (دفتر)
هزینه استهلاک (هتل)0.000.00
سود و زیان خالص (NOP)15,291,076.3154.242.32
هزینه های بدهی و مالی0.000.00
هزینه اداره گردشگری167,252.610.590.03
پروانه کسب477,864.591.690.07
مالیات شرکت3,258,215.2611.560.49
هزینه املاک کرایه شده از دولت0.000.00
نوسان نرخ ارزی0.000.00
مجموع سود و زیان11,387,743.8440.391.72